Håndarbejde, Frihugning, Efterhugning og Skulpturer

Kunsten i at udforme en sten ligger i håndelaget hos den enkelte stenhugger der står med opgaven.
Arbejdet er tidskrævende og omhyggeligt. En fejl i hugningen kan betyde at man skal starte forfra i en ny sten.