Velkommen
     Firmaprofil
     Vi bor
     Restaurering
     Bygningsarbejde
     Skulpturer
     Køkken og Bad
     Referencer
     Følg med
     Kontakt os

Referencer

Christiansborg Slot, Ridebaneanlægget. Sandsten
Kreditforeningen Danmark. Marmorfacader
Ny Carlsberg Glyptotek. Restaurering af facadens kalkstensbaser, profilbånd og gulve
Kulturministeriet. Granit og sandsten
Thorvaldsens Museum
Fredericia Bryggeri. Skulptur af Bjørn Nørgaard
Tårnet i Tåstrup. Bjørn Nørgaard
Proviantgården. Gulv af marmor og granit. Bjørn Nørgaard
Balticahuset, Herning. Skulptur af Jørgen Haugen Sørensen
Københavns Rådhus. Granit og sandsten
Rosenborg Slot. Sandsten
Det kongelige Teater. Kalkstens- og sandstensrestaurering
Springvand Hjørring Bymidte. Granit, marmor og sandsten
Københavns Universitet. Granit og sandsten
Skt. Petri kirke. Tårnet. Sandsten
Københavns domhus. Sandsten
Vor Frue kirke. Marmor
Sct. Jacobs kirke. Marmor
Fredensborg Slot. Sandsten, marmor og granit
Assistens kirkegård. Restaurering af bevaringsværdige monumenter
Christianskirken. Sandsten og granit
Hellerup kirke. Sandsten
Dragsholm slot. Sandsten
Amalienborg slot. Sandsten
Sø- og Handelsretten. Sandsten
Marmorkirken. Marmor og sandsten
Rigshospitalet. Sandsten
og mange flere...