Velkommen
     Firmaprofil
     Vi bor
     Restaurering
     Bygningsarbejde
     Skulpturer
     Køkken og Bad
     Referencer
     Følg med
     Kontakt os

Igangværende arbejde

Her vil vi løbende med tekst og billeder vise lidt af det spændende vi er igang med...

 

Krone i sandsten til Rigshospitalet  

Model i ler


Nyhugning af kongekrone efter model.
Rigshospitalet
Detaljehugning er i gang.